Anunt :

Titlu :
Data: (Format AAAA-LL-ZZ)
Tip:
Continut:

Documente Anexate :
Anuntul complet
Fisa postului
Chestionar triaj epidemiologic
Informare prelucrare date cu caracter personal
Model cerere inscriere la concurs
Regulament epidemiologic pentru desfasuararea concursurilor
Rezultate selectie dosare
Rezultate proba scrisa
Rezultate interviu
Rezultate finale