SPITALUL CLINIC DE COPII BRASOV

Str. Nicopole, nr. 45 Tel. 0268/415130, Fax 0268/418988

 


OFERTA DE SERVICII 

Servicii oferite in cadrul spitalului :

Spitalul Clinic de Copii Brasov are incheiat cu Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Brasov contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti H3/2009.

Servicii medicale spitalicesti pentru patologia care necesita internare in specialitatile: pediatrie, alergologie si imunologie clinica, diabet, nutritie si boli metabolice, hemato-oncologie, chirurgie, ortopedie pediatrica, oftalmologie, chirurgie plastica, microchirugie reconstructiva si arsi, psihiatrie pediatrica, anestezie si terapie intensiva, terapie intensiva medicala, neurologie pediatrica, O.R.L., hemodializa.

Servicii medicale spitalicesti care nu necesita internare, prestate in regim de spitalizare de zi pentru urmatoarele afectiuni: tratament chirurgical si ortopedic (fracturi fara deplasare sau cu deplasare minima, entorse, reduceri ortopedice fracturi – luxatii, contuzii, plagi superficiale, aderente balanopreputiale, TCC acut inchis, fara pierderea constientei, pronatii dureroase, fimoze, abcese, furuncule, retentie corp strain, hemartroze post-traumatice), monitorizare alergologie-imunologie clinica – rinita alergica, urticarie cronica, glob vezical, constipatia cronica, abdomen dureros, SDA (sindrom acut de deshidratare), dispepsie acuta, hipertermie.

Serviciile medicale spitalicesti sunt preventive, curative si de recuperare si cuprind:
- consultatii
- investigatii
- stabilirea diagnosticului
- tratamente medicale si/sau chirugicale
- ingrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare si masa


Servicii oferite in cadrul Ambulatoriului de specialitate:


Spitalul Clinic de Copii Brasov are incheiat cu Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Brasov contractul de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu nr. S61/2009 .

Consultatii medicale de specialitate ce se suporta din fondul de asigurari sociale de sanatate in specialitatile pediatrie, ORL, chirurgie si ortopedie pediatrica, endocrinologie, diabet, nutritie si boli metabolice, ginecologie pediatrica, oftalmologie si ortooptica, dermatovenerologie, recuperare, medicina fizica si balneologie.

Consultatii medicale cu plata in cazul serviciilor medicale de specialitate in specialitatile clinice si paraclinice care nu se regasesc in anexa nr.7 a Ordinului nr. 1781/2006, precum si serviciilor medicale acordate la cererea asiguratului (fara recomandare medicala sau fara a indeplini conditiile care ii permit adresare directa) sau in situatia in care asiguratul nu accepta programare pe listele de asteptare.

Consultatia medicala de specialitate cuprinde:
- anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialitatii respective, stabilirea protocolului de explorari si/sau interpretarea integrativa a explorarilor si a analizelor de laborator disponibile, efectuate la solicitarea medicului de familie si/sau medicului de specialitate, in vederea stabilirii diagnosticului
- unele manevre specifice pe care medicul le considera necesare
- stabilirea conduitei terapeutice si/sau prescrierea tratamentului medical si igienico-dietetic, precum si instruirea in legatura cu masurile terapeutice si profilactice


Panelul investigatiilor paraclinice si tarifele practicate:

Analize de laborator
Radiologie si imagistica medicala
Lista analizelor decontate de CJAS BRASOV

TARIFELE PRACTICATE pentru serviciile medicale cu plata:

- Consultatie copil 0-1 an: 16 lei
- Consultatie copil 1-5 ani: 13 lei
- Consultatie copil peste 5 ani: 10 lei
- Consultatie cetateni straini neasigurati: 50 lei
- Ecografie generala: 31 lei
- Ecografie abdomen: 17 lei
- Ecografie pelvis: 15 lei
- EKG: 11 lei
- EEG: 13 lei